Hoe gaat het in de praktijk?

Na verwijzing via een psycholoog, huisarts, bureau jeugdzorg, gemeente, of wanneer u zelf contact zoekt plan ik met u een intakegesprek in de sporthal. Tijdens dit intakegesprek bespreken we de hulpvraag van de jongere, licht ik kort toe op welke manier ik werk en maken we een afspraak voor de eerste therapiesessie. Er wordt met de jongere (en vaak ook de ouders) gekeken waarin de hulpvraag wordt geconcretiseerd en leerdoelen worden bepaald.

Hoe ga ik te werk?

Behandeling

Ik stel een behandelplan op waarin doelen, werkwijze, duur en afspraken van de therapie worden omschreven. Wanneer de cliënt zich hierin kan vinden zal de behandeling wekelijks of twee wekelijks worden uitgevoerd.

Na 4 sessies is er een evaluatiebijeenkomst met ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen. Hierin wordt gekeken in hoeverre de gezamenlijke gestelde doelen behaald worden en indien nodig worden deze bijgesteld.

Aan het eind van de behandeling is er een eindevaluatie met alle betrokkenen en zal er (indien nodig) een eindverslag worden geschreven en worden gecommuniceerd met de betrokkenen.

De structuur van de bijeenkomsten is veelal hetzelfde. We bespreken kort hoe de week gegaan is, en of de cliënt thuis heeft kunnen oefenen met nieuw verworven gedrag en zal er bepaald worden met welk doel er die dag gewerkt gaat worden. Deze wordt binnen een oefening geoefend en geëvalueerd en indien nodig nogmaals geoefend.

Binnen de psychomotorische therapie kan een onderverdeling gemaakt worden in werkwijzen:

Oefengericht

Het doel van het oefengericht werk is het uitbreiden van de vaardigheden, het stimuleren van de psychomotorische ontwikkeling en het oefenen van ontspannings- en ademhalingstechnieken. Het is een gestructureerde manier van werken.

Ervaringsgericht

De ervaringsgerichte werkwijze heeft als doel dat het kind binnen een veilige en vertrouwde omgeving nieuwe en positieve (bewegings)ervaringen op kan doen.

Dit met als doel het zelfvertrouwen en de eigenwaarde te vergroten, maar ook om op een andere manier met zijn/haar omgeving om te gaan. Binnen ervaringsgericht werken wordt er vooral gekeken wat de jongere wel kan. Ervaringsgericht werken wordt binnen PMT met gezinnen ook veel gebruikt, waarbij nieuwe, veelal positieve ervaringen worden opgedaan ten aanzien van communicatie, samenwerking, vertrouwen, veiligheid en regie.

Tarieven

Hieronder vind je onze meest voorkomende tarieven:

Tarieven individueel:
Kennismakingsgesprek (max. 45 min):
gratis
Intake gesprek (max. 45 min):
€ 35,00
Sessie (45 minuten):
€ 72,50

Tarieven gezinnen:
Kennismakingsgesprek:
gratis
Intakegesprek:
€ 40,00
Sessie (60 minuten):
€ 90,00

Tarieven groepen (max. 5)
Kennismakingsgesprek:
gratis
Intake
€ 35,00
Sessie (60 minuten)
€ 87,50

Tarieven weerbaarheidstraining (6 personen)
Kennismakingsgesprek
inclusief
Intake
inclusief
8 sessies (45 minuten)
€ 165,00 (per deelnemer)

 

Voor een totaaloverzicht ga je naar de tarieven pagina.

Wil je meer informatie?

Laat dan hier een bericht achter, en Bob neemt zo snel mogelijk contact met je op!