ONTMOET ONS TEAM

In de ondersteuning staat het kind/jongere centraal, met als uitgangspunt; “doen wat werkt!” Ons deskundig team kijkt ook naar het hele gezin, om samen met jullie te bepalen op welke wijze de hulp het beste ingezet kan worden.

LIEKE KAMP
LIEKE KAMPPsychomotorisch therapeut
Ik ben Lieke Kamp en ik ben psychomotorisch therapeut bij praktijk spijker. Bewegen en sporten heb ik altijd al erg leuk gevonden, de gymles op school was dan ook mijn favoriete vak. Ook help ik graag andere mensen met het oplossen en/of verminderen van hun problemen. De opleiding psychomotorische therapie en bewegingsagogie paste voor mij perfect in dit plaatje en deze opleiding heb ik inmiddels afgerond.
Lees meer
Als psychomotorisch therapeut zet ik bewegen in als middel om gedrag te beïnvloeden, om vervolgens gedragsverandering bij de cliënt te bereiken. Bij psychomotorische therapie wordt er actief geleerd door nieuwe en/of andere ervaringen op te doen tijdens het in beweging zijn. Dit aanbod zal ik laten aansluiten bij de vraag van de cliënt. Ik vind het leerproces van gedragsverandering dat cliënten doormaken altijd erg mooi en inspirerend om te zien. Ik vind het dan ook belangrijk om de cliënt tijdens dit leerproces in zijn of haar kracht te zetten.
Als laatste ben ik een vrolijk en rustig persoon en hou ik ervan om nieuwe dingen te leren. Dingen waar ik blij van wordt zijn mijn vrienden en familie, de zon, dansen, dieren, andere culturen en reizen.
BOB SPIJKER
BOB SPIJKERDirecteur, psychomotorisch therapeut, coach en trainer

Ik ben Bob Spijker en ben psychomotorisch therapeut en eigenaar van Praktijk Spijker. Van jongs af aan heb ik een grote interesse gehad in sport, en ben vanuit die gedachte in 1999 gestart met de opleiding docent bewegingsonderwijs op de Calo in Zwolle.

In mijn laatste studiejaar van de opleiding lichamelijke opvoeding heb ik bewust gekozen voor het speciaal basis en voortgezet onderwijs. Juist die kinderen en jongeren waarbij met name de sociale interactie en het zich leren handhaven in hun omgeving net wat ingewikkelder is.

Lees meer

Door deze ervaringen heb ik me gerealiseerd dat ik deze doelgroep, vanuit het oogpunt van docent bewegingsonderwijs, niet voldoende kon begeleiden in hun hulpvraag. Een logische vervolgstap was voor mij om te starten met de opleiding psychomotorische therapie en bewegingsagogie.

Psychomotorische therapie geeft mij de mogelijkheid om in een kleinere setting (individueel of in kleine groepen) door middel van bewegingssituaties recht te doen aan de hulpvraag van het kind, de jongere of de adolescent. Juist in deze bewegingssituaties komen gedragingen naar voren die vaak in reguliere gesprekken minder direct duidelijk zichtbaar worden. Tevens kan er heel direct geoefend worden met nieuwe gedachten, gevoelens en gedrag in de veilige situatie in de zaal.
Door open, uitnodigend en transparant te zijn in mijn houding zorg ik voor een ontspannen sfeer waarin de cliënt alle ruimte heeft om te werken aan de doelstelling. Het contact met de ouders/verzorgers en de verwijzers vind ik erg belangrijk. Korte lijnen in de communicatie en duidelijkheid naar alle betrokkenen maken dat ik de cliënt zo goed mogelijk kan behandelen binnen de PMT.

Sinds 1 januari 2020 ben ik niet meer alleen, en werk ik samen met mijn compagnon Debby Baan en onze collega’s Anouk Grob, Anke Warmerdam, Ruud Schurink en Lieke Kamp. Een avontuur waar ik veel zin in heb, en waarin wij graag voor jullie klaarstaan om te doen wat werkt.

DEBBY BAAN
DEBBY BAANDirecteur en gezinsbehandelaar

Ik ben Debby Baan, Naast mijn werk als Gezinsbehandelaar ben ik ook eigenaar en directeur van dit ontzettend leuke, enthousiaste, gedreven en zeer deskundige team medewerkers.

Na mijn studie HBO Verpleegkunde niveau 5, met specialisme de GGZ,  heb ik een aantal jaren ervaring opgedaan binnen de volwassenpsychiatrie en werk ik nu  sinds 2001  in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Lees meer

Ik heb de post HBO opleiding  IAG gedaan en ben na een aantal jaren als sociotherapeut in de klinische kinder- en jeugdpsychiatrie  gaan werken als gezinsbehandelaar IPG, dit is een intensieve behandelmethode waarbij de behandeling bij de gezinnen thuis wordt aangeboden. In het  werk als gezinsbehandelaar werk ik vanuit de oplossingsgerichte methodiek en het systemisch denken. Mijn visie is dat het belangrijk is om te werken vanuit de vraag en krachten van het gezin en individuele gezinsleden.

Ik ben erg enthousiast over het oplossingsgerichte werken omdat ik door de manier van vragen stellen of het inzetten van technieken, gezinsleden hun eigen kracht kan laten ontdekken en hiermee dus ook de motivatie tot verandering. Het geeft de gezinnen zelf de ‘regie’ om te bepalen welke en hoe zij hun eigen doelen willen of kunnen bereiken.

Tijdens het werk als IPG-ster heb ik de opleiding tot gezinscoach gevolgd en heb ik naast mijn werk als IPG-ster, 2 jaar gewerkt als  gezinscoach voor de gemeente Almelo.

Omdat ik erg nieuwsgierig ben naar hoe zorg georganiseerd wordt (en vooral naar hoe het beter zou kunnen ) heb ik het afgelopen jaar de 1-jarige post-master Management en Leiderschap in de Zorg gevolgd aan de Radboud Management Academy waardoor ik erg enthousiast ben geworden over het ‘anders organiseren’ van zorg en heb de ‘stoute’ schoenen aangetrokken door, samen met Bob, Praktijk Spijker op te richten.

ANOUK GROB
ANOUK GROBVerpleegkundig Specialist GGZ

Ik ben Anouk Grob en ben werkzaam als Verpleegkundig Specialist GGZ binnen Praktijk Spijker. Als Verpleegkundig Specialist houd ik mij bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en adolescenten. Mijn zorgprincipes gaan uit van herstelgericht, holistisch en oplossingsgericht werken, waarbij ik de visie van de cliënt en het systeem niet uit het oog verlies.

Het bevorderen van de intrinsieke motivatie en het kijken vanuit de beleving van de cliënt staan centraal in de behandeling. Voorlichting geven over een gezond voedingspatroon, uitleg over bewegen en kijken naar toekomstmogelijkheden hebben mijn primaire focus. Samen met de cliënt en zijn/haar systeem bekijken we welke vorm van behandeling ingezet kan worden.

Lees meer

Ik ben gespecialiseerd in verschillende behandelvormen, o.a. Psychofarmacologie, Medische hypnose bij kinderen, Acceptance and Commitment Therapy en Psycho-educatie.

Verder verricht ik psychiatrisch, somatisch en neurologisch onderzoek in het kader van diagnostiek.

Ook verdiep ik mij graag in wetenschappelijk onderzoek. Mijn expertise ligt op het terrein van het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.

Opleidingen

In 2008 ben ik afgestudeerd als HBO-verpleegkundige. In 2013 heb ik de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ afgerond. Na mijn diplomering heb ik voor twee grote GGZ instellingen gewerkt binnen de volwassenpsychiatrie. Vanaf 2016 werk ik met veel passie en bevlogenheid in de kinder-, en jeugdpsychiatrie.

Ik ben sinds 2018 ACT-trainer (Acceptance and Commitment Therapy) en geef individueel en in groepsverband deze vorm van behandeling. De basis-, en vervolgopleiding tot hypnotherapeut met als specialisme ‘kinderen in de medische setting’, heb ik in 2019 afgerond. Ik ben geregistreerd binnen het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) sinds 2013 en daarnaast ben ik lid van Nurse Academy GGZ sinds 2017.

RUUD SCHURINK
RUUD SCHURINKPsycho Motorisch Therapeut

Hoi mijn naam is Ruud Schurink en ik ben Psycho Motorisch Therapeut. Wanneer je met mij kennis gemaakt hebt zul je mij hebben leren kennen als een rustige en tegelijkertijd enthousiaste man die staat voor vakmanschap, eerlijkheid en lef.

Jeugd ondersteunen in hun doelen zodat ze eigenkracht en regie ervaren d.m.v. psychomotorische therapie (PMT) vind ik geweldig. Laat ze worden wie ze willen zijn! De kracht van PMT is voor mij dat door ervaren geleerd kan worden. Niet alleen door te praten kun je leren maar vooral door te doen. Fietsen heb je immers ook niet geleerd door erover te praten maar juist door het te doen en te voelen.

Lees meer

Het lichaam, gedachten en gevoelens hebben interactie met elkaar en beïnvloeden elkaar, dit brengt gedrag tot stand. Door nieuwe ervaringen in gedragsveranderingen die je opdoet bij de activiteiten tijdens PMT leer je om te gaan, te accepteren en of het verminderen van je problematiek.

In mijn samenwerking met alle betrokkenen zal ik uitgaan van positiviteit, transparantie en vind ik direct contact erg belangrijk. Samen elkaar supporten om uiteindelijke zo goed mogelijk aan te sluiten voor een optimale behandeling.

Nadat ik mijn passie voor sporten voortgezet heb door te studeren aan het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) te Arnhem ben ik de opleiding gaan volgen voor bewegingsagogie en psychomotorische therapie.

Dit is voor mij een prachtige combinatie waar sport/bewegen samenkomt met psychologie en gedragsbeïnvloeding om mensen met klachten te helpen.

Inmiddels heb ik 20 jaar ervaring in het werken met jeugd vanuit verschillende invalshoeken. Deze ervaring is opgedaan als docent, trainer, coach en therapeut. In deze twintig jaar heb ik naast eerder genoemde opleidingen ook verschillende cursussen en opleidingen genoten allemaal gericht op jeugd en gedrag. Zo heb ik twee Post HBO coach opleidingen voor puber- en kindercoach voltooid en de Goldstein opleiding voor ART Agressie Regulatie Trainer.

Zonder strijd geen overwinning. Samen gaan we ervoor!

ANKE WARMERDAM
ANKE WARMERDAMGezinsbehandelaar

Mijn naam is Anke Warmerdam en ik ben binnen Praktijk Spijker met passie en toewijding werkzaam als gezinsbehandelaar. Ik werk met het complete gezinssysteem.

Mijn werkzaamheden verricht ik voornamelijk in de thuissituatie van het kind of de jongere. In mijn werk als gezinsbehandelaar ga ik in gesprek met het gezin vanuit de oplossingsgerichte methodiek en het systemisch denken. Mijn visie is dat het belangrijk is om te werken vanuit de vraag en krachten van het gezin en individuele gezinsleden.

Lees meer

Daarnaast kijk ik, naast de kindfactoren die aanwezig zijn, als Kindertolk i.o. graag met ouders naar waar het gedrag van het kind voor staat? Wat wil uw kind u vertellen? Waarin wordt u als ouder gespiegeld? En waar mag u als ouder zich in ontwikkelen? Uitgangspunt is om het gedrag van uw kind te (leren) begrijpen en weer echt te genieten van het ouderschap.

Ik beschik over een diploma SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening), HBO-V (opleiding Verpleegkundige) en de post-HBO opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Verder ben ik trainer hormoonfactor, vanuit een interesse voor de relatie tussen voeding en (geestelijke) gezondheid. Momenteel ben ik in opleiding tot Kindertolk.

Tot slot ben ik moeder van 4 prachtige wonders. Ik woon met mijn gezin en heerlijke hond in de Achterhoek. Blij word ik (naast mijn gezin) van vrienden en familie, dansen, festivals, andere culturen en reizen (ligt nu even op een laag pitje;) en mijzelf blijven ontwikkelen.

Op dit moment is er geen stagiaire binnen onze praktijk. Vanaf september 2021 zullen wij weer gebruik maken van een stagiaires van de CALO in Zwolle, opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie.