Tarieven en vergoedingen

Vermelde prijzen (per 01-02-2018) zijn inclusief zaalhuur, rapportages, korte (telefonische) overlegmomenten en evaluatie- en eindverslagen.

Tarieven individueel:
Kennismakingsgesprek (max. 45 min):
gratis
Intake gesprek (max. 45 min):
€ 65,00
Sessie (45 minuten):
€ 75,00

Tarieven gezinnen:
Kennismakingsgesprek:
gratis
Intakegesprek:
€ 75,00
Sessie (60 minuten):
€ 90,00

Tarieven groepen (max. 5)
Kennismakingsgesprek:
gratis
Intake
€ 65,00
Sessie (60 minuten)
€ 87,50

Tarieven weerbaarheidstraining (6 personen)
Kennismakingsgesprek
inclusief
Intake
inclusief
8 sessies (45 minuten)
€ 165,00 p.p.

Samenspel
Intakegesprek
inclusief
Intake
inclusief
12 sessies (60 minuten)
€ 300,00 p.p.

Voor de individuele afspraken en gezinssessies geldt; wanneer u de afspraak niet na kunt komen, kunt u deze afzeggen of wijzigen tot uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Wanneer u zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak wordt het volle tarief in rekening gebracht. Houdt u er in dat geval ook rekening mee dat de zorgverzekeraar of ketenpartner deze kosten mogelijk niet vergoedt.

Er zijn een aantal zorgverzekeraars die psychomotorische geheel of gedeeltelijk vergoeden. Kijk hiervoor voor een overzicht of uw zorgverzekeraar vergoed op vaktherapie.nl of op zorgwijzer.nl.

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om psychomotorische therapie en/of weerbaarheidstraining vergoed te krijgen, bv via een overheidsinstelling, via een rugzak of PGB. In het geval er geen mogelijkheden zijn voor vergoeding dient u de kosten zelf te betalen. De kosten worden normaliter per maand of 4 bijeenkomsten gefactureerd.