Specialistische geestelijke gezondheidszorg voor jeugd van 0-18 jaar wordt vergoed door gemeenten. De gemeente is verplicht om toe te zien of de juiste zorg aan de juiste burger gegeven wordt en wil daarom op verschillende momenten door ons geïnformeerd worden. Ook mogen ze informatie bij u zelf komen ophalen. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.

Als zorgaanbieder verstrekken wij daarom bij inschrijving naam en Burger Service Nummer (BSN) van onze cliënten aan de gemeenten.

Als het gaat over de zorg zelf, dan hebben we naar onze cliënten de plicht tot geheimhouding. Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in de WGBO; zonder toestemming van de cliënt mogen we geen informatie verstrekken over de behandeling.

Om de zorg te toetsen wil de gemeente wel graag globaal weten met welke vraag haar burgers bij Jeugd ggz in zorg zijn gekomen. Ze vragen niet om de precieze reden maar wel om de aard van de problematiek zoals angstklachten of gedragsklachten. De gemeente wil dat ook niet direct al bij aanvang weten, maar wel uiterlijk op het moment dat we onze zorg bij de gemeente in rekening brengen. Als u bezwaar wilt maken tegen het verstrekken van de specifieke informatie, dan kunt u deze privacyverklaring gebruiken. Deze verklaring kan aan onze balie voor u worden geprint.

Heeft u hier nog vragen over dan kunt u terecht bij uw behandelaar.

 

bron: Dimence JeugdGGZ