pmt attributenTijdens het intakegesprek, en op basis van de informatie die vooraf verkregen is door een verwijzer, zullen we bekijken welke vorm van therapie of training het meest geschikt is voor de cliënt. Hieronder vindt u de verschillende vormen die Praktijk Spijker aanbiedt.

a.    Psychomotorische therapie Individueel
Het kan zijn dat er tijdens het intakegesprek afgesproken wordt om (in eerste instantie) individueel te werken aan de hulpvraag van de cliënt. De reden om individueel te werken kan zijn dat de cliënt (nog) niet toe is om te werken in een groep, dus dat voor het proces van de cliënt op dat moment verstandiger is om individueel te werken.

b.    Psychomotorische therapie met het gezin
Tijdens het intakegesprek, of tijdens de therapie kan blijken dat de problematiek rondom de cliënt zich manifesteert in het gezin. Dus dat er binnen het gezin dingen spelen die ervoor zorgen dat de cliënt en/of het gezin niet gewoon kunnen functioneren. Wanneer dit het geval is kunnen we starten met psychomotorische therapie in het gezin, waarbij de nadruk tijdens de behandeling ligt op de relatie tussen de gezinsleden. Op welke manier gaat men met elkaar om, en in hoeverre wordt dit als belastend ervaren.

c.    Psychomotorische therapie in de groep
Psychomotorische therapie in de groep heeft als gemeenschappelijke noemer samen, dus met elkaar te oefenen, door elkaar te leren en ook van elkaar te leren waarbij de therapeut door middel van werkvormen bepaalde thema’s aan de orde stelt.

d.    Weerbaarheidstraining
Binnen de weerbaarheidstraining gaat het erom dat de cliënten in 8 sessies onder andere leren beter voor zichzelf op te komen, omgaan met stress en tegenslagen, gevoelens en gedachten duidelijk leren verwoorden en leren stevig in je schoenen te staan. Binnen de weerbaarheidstraining wordt gebruik gemaakt van de methodiek van ‘Jezelf de Baas’ en ‘Handboek Weerbaarheid, van theorie naar toepassing geschreven door vooraanstaand sociaal wetenschapper drs. Berendineke Steenbergen.